تغییر تم سایت

لیست اتاق ها

سوئیت یک خوابه

اطلاعات اتاق: دارای سالن نشیمن، یک باب اتاق خواب و آشپزخانه با امکان آشپزی . سرویس اضافه به صورت تخت ...

 • تخت دبل
 • تهویه هوا
 • صبحانه
 • سرویس اتاق ها
 • تلویزیون
 • سالن ورزش
 • تلفن
 • اینترنت رایگان
 • Parking
سوئیت دو خوابه

اطلاعات اتاق: دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر ...

 • تخت دبل
 • تهویه هوا
 • صبحانه
 • سرویس اتاق ها
 • تلویزیون
 • سالن ورزش
 • تلفن
 • اینترنت رایگان
 • Parking
سوئیت سه خوابه

اطلاعات اتاق: دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها، سه تخت یک نفره داخل یک باب از ...

 • تخت دبل
 • تهویه هوا
 • صبحانه
 • سرویس اتاق ها
 • تلویزیون
 • سالن ورزش
 • تلفن
 • اینترنت رایگان
 • Parking